Hệ thống sơn công nghiệp
* Làm sạch bề mặt:
 

- ISO 8501-1 Sa tương đương với NACE No 1 hoặc SSPC-SP 5 (Đối với phun hạt)

- ISO 8501-1 Sa2.5 tương đương với NACE No 2 hoặc SSPC-SP 10 (Đối với phun hạt)

- ISO 8501-1 St3 tương đương với SSPC-Sp3

 

* Sơ đồ sơn tham khảo 

Tên sơn Chủng loại sơn Thành phần

Độ dày màng sơn

khô (micron)

 1. Sơn chống rỉ
 EPICON ZINC HB-2  Sơn chống rỉ giàu kẽm Epoxy  2 75
 EPICON ZINC RICH B-2  Sơn chống rỉ giàu kẽm Epoxy  2 25
 CERABOND 2000  Sơn chống rỉ Silicate kẽm  2 20
 GALBOND SH-B  Sơn chống rỉ Silicate kẽm  2 65
 NZ PRIMER  Sơn chống rỉ Epoxy  2 25
 EPICON PRIMER CL, R Sơn chống rỉ Epoxy  2 75
 LZI PRIMER HB  Sơn chống rỉ Alkyd  1 40
 ACRI 700 PRIMER  Sơn chống rỉ gốc Acrylic 1 40
 RAVAX AC-HB  Sơn chống rỉ gốc Caosuclo 1 40
 2. Sơn lớp trung gian
 UMEGUARD SX  Sơn chống rỉ Epoxy đa năng  2 100
 UNIVAN MIO  Sơn epoxy MIO 2 150
 BANNOH 500  Sơn chống rỉ đa năng  2  125
 EPICON F-HB  Sơn Epoxy MIO  2 100
 EPICON UNDERCOAT HB  Sơn trung gian Epoxy  2 50  - 100
 3. Sơn phủ
 EPICON FINISH  Sơn phủ Epoxy  2  50
 UNY MARINE HS  Sơn phủ Polyurethane  2  50
 RAVAX FINISH  Sơn phủ caosu-clo hóa  1  40
 ACRY 700 FINISH  Sơn phủ Acrylic  1  40
 EVAMARINE  Sơn phủ Alkyd  1  40
 

* Sơ đồ tham khao sơn kết cấu thép

Tên sơn Chủng loại sơn Thành phần

Độ dày màng sơn

khô (micron)

 1. Sơn chống rỉ
 SƠN CHỐNG RỈ AK-D  Sơn chống rỉ Alkyd  1 40
 SƠN CHỐNG RỈ AD  Sơn chống rỉ Alkyd 1 40
 SƠN CHỐNG RỈ M  Sơn chống rỉ Alkyd cao cấp  1 40
 2. Sơn phủ
 SƠN PHỦ AK-D  Sơn phủ Alkyd  1  40
 SƠN PHỦ AD  Sơn phủ Alkyd 1 40
 SƠN PHỦ M  Sơn phủ Alkyd cao cấp  1  40

choi game dota can download warcraft III de choi war, download123.vn download phan mem home, download bkav home diet virus bkav, link down youtube downloader tai youtube cho office, download office 2010,link tai download pdf undo phan mem pdf, tai proshowdownload proshow producer,link down gold download proshow goldproducer, tai adobe reader doc file pdf, doc office 2007microsoft office compatibility pack ho tro cho office 2003, download diet virus cmc antivirus free virus nhanh, trinh duyet internet explorer 8 ie8, download opera mini link tai nhanh