Hệ thống sơn tàu biển Hải Phòng
 
* Làm sạch bề mặt:
 

- ISO 8501-1 Sa tương đương với NACE No 1 hoặc SSPC-SP 5 (Đối với phun hạt)

- ISO 8501-1 Sa2.5 tương đương với NACE No 2 hoặc SSPC-SP 10 (Đối với phun hạt)

- ISO 8501-1 St3 tương đương với SSPC-Sp3

 

* Sơ đồ sơn tham khảo 

Tên sơn
Chủng loại sơn Thành phần

Độ dày màng sơn

khô (micron)

 1. Đáy tàu
 SƠN CHỐNG RỈ RP1 (R)  Sơn chống rỉ gốc caosu-clo hóa  1  60
 SƠN CHỐNG RỈ RP1 (S)  Sơn chống rỉ gốc caosu-clo hóa 1 60
 SƠN CHỐNG HÀ RP3  Sơn chống hà 1 60
 SƠN CHỐNG HÀ RP3  Sơn chống hà 1 60
 2. Mạn ướt
 SƠN CHỐNG RỈ RP1 (R)  Sơn chống rỉ gốc caosu-clo hóa 1 60
 SƠN CHỐNG RỈ RP1 (S)  Sơn chống rỉ gốc caosu-clo hóa 1 60
 SƠN CHỊU SÓNG R2  Sơn chịu sóng gốc caosu-clo hóa 1 40
 SƠN CHỊU SÓNG R2  Sơn chịu sóng gốc caosu-clo hóa 1 40
 3. Mạn khô
 SƠN CHỐNG RỈ RP1 (R)  Sơn chống rỉ gốc caosu-clo hóa 1 60
 SƠN CHỐNG RỈ RP1 (S)  Sơn chống rỉ gốc caosu-clo hóa 1 60
 SƠN PHỦ MÀU RA  Sơn phủ màu gốc caosu-clo hóa 1 40
 SƠN PHỦ MÀU RA  Sơn phủ màu gốc caosu-clo hóa 1 40

 

 

choi game dota can download warcraft III de choi war, download123.vn download phan mem home, download bkav home diet virus bkav, link down youtube downloader tai youtube cho office, download office 2010,link tai download pdf undo phan mem pdf, tai proshowdownload proshow producer,link down gold download proshow goldproducer, tai adobe reader doc file pdf, doc office 2007microsoft office compatibility pack ho tro cho office 2003, download diet virus cmc antivirus free virus nhanh, trinh duyet internet explorer 8 ie8, download opera mini link tai nhanh