Hệ thống sơn tàu biển Hải Phòng

* Làm sạch bề mặt:
 
                      - ISO 8501-1 Sa3 tương đương với NACE No1 hoặc SSPC-SP5 (Đối với phun cát)
                - ISO 8501-1 Sa2.5 tương đương với NACE No 2 hoặc SSPC-SP 10 (Đối với phun cát)
                - ISO 8501-1 St3 tương đương với SSPC-Sp3
 
 
 

 
Tên Sơn
Chủng Loại
Đóng gói
(thành phẩn)
Độ dày màng sơn khô DFT((µ)
 
1. Đáy tàu
 
 
 
 
SƠN CHỐNG RỈ RP1(R)
Sơn chống rỉ gốc caosuclo hoá 
1
60
SƠN CHỐNG RỈ RP1(S)
Sơn chống rỉ gốc caosuclo hoá 
1
60
SƠN CHỐNG HÀ RP3
Sơn chống hà
1
60
SƠN CHỐNG HÀ RP3
Sơn chống hà
1
60
 
2. Mớn thay đổi
 
 
 
 
SƠN CHỐNG RỈ RP1(R)
Sơn chống rỉ gốc caosuclo hoá 
1
60
SƠN CHỐNG RỈ RP1(S)
Sơn chống rỉ gốc caosuclo hoá 
1
60
SƠN CHỊU SÓNG R2
Sơn phủ chịu sóng gốc caosu clo hoá
1
40
SƠN CHỊU SÓNG R2
Sơn phủ chịu sóng gốc caosu clo hoá
1
40
 
3. Mạn Khô
 
 
 
 
SƠN CHỐNG RỈ RP1(R)
Sơn chống rỉ gốc caosuclo hoá 
1
60
SƠN CHỐNG RỈ RP1(S)
Sơn chống rỉ gốc caosuclo hoá 
1
 
60
SƠN PHỦ MẦU RA
Sơn phủ mầu gốc caosu clo hoá
1
 
40
SƠN PHỦ MẦU RA
Sơn phủ mầu gốc caosu clo hoá
1
 
40
choi game dota can download warcraft III de choi war, download123.vn download phan mem home, download bkav home diet virus bkav, link down youtube downloader tai youtube cho office, download office 2010,link tai download pdf undo phan mem pdf, tai proshowdownload proshow producer,link down gold download proshow goldproducer, tai adobe reader doc file pdf, doc office 2007microsoft office compatibility pack ho tro cho office 2003, download diet virus cmc antivirus free virus nhanh, trinh duyet internet explorer 8 ie8, download opera mini link tai nhanh